Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia!

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału
w I cyklu szkoleniowo-doradczym realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

 • Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów
 • Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów
 • Doradca biznesowy
 • Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

UWAGA

Szkolenie Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenie. Będzie ono nastawione na pracę praktyczną, analityczną, analizę przypadków i wymianę doświadczeń. Dodatkowe kryterium jakie trzeba będzie spełnić aby zostać uczestnikiem szkolenia to:

– ukończenie szkolenia z zakresu umiejętności doradczych dla EPS lub usług animacyjnych w wymiarze min. 120 godzin (potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia) lub/i

– posiadaniem min. 3 lat doświadczenia w pracy Kluczowego Doradcy lub Animatora w OWES

Jedna osoba może wziąć udział w jednym typie szkolenia „Profesjonalista OWES…”.


Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

 • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • animatorów,
 • kluczowych doradców,
 • kluczowych doradców biznesowych,
 • pracowników wspierających doradców,
 • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów.

Terminy I tury rekrutacji na szkolenia:

 

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

I tura od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów

I tura od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Doradca biznesowy

I tura od 01.10.2017 r. do 15.10.2017 r.

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

I tura od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Więcej informacji:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Gospodarcza 26

20-213 Lublin

tel. 81 710 46 30

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

 

Do pobrania:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.