Harmonogram nadchodzących wydarzeń

Rodzaj spotkania:

Data/miejsce:

Szczegóły:

Zgłoszenia:

Pierwsze spotkanie sieciujące

28-29.06.2017

Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/pracownicy monitorujący pes i ps/konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

26-27 września 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Kadra kierownicza OWES

11-12 października 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Animatorzy / pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań partnerskich

8-9 listopada 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

6-7 grudnia 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.