W ramach projektu w okresie 2017-2019 w dwóch cyklach zostaną zorganizowane szkolenia:

logo_icon

Profesjonalista OWES – szkolenie uniwersalne w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych

Program szkolenia obejmie obszar związany z następującymi blokami tematycznymi: zasady funkcjonowania OWES, formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, źródła finansowania ekonomii społecznej, marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej, znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku, instrumenty animacji lokalnej, zamówienia publiczne, efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES.

Szkolenia będą realizowane w największych miastach Polski w formie 9 dwudniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma 136 godzin bezpłatnego szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.
Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

logo_icon

Dyplomowany doradca biznesowy

Program szkolenia zawiera następujące bloki tematyczne: zarządzanie, marketing, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych, biznes plan, przedsiębiorczość z elementem gry symulacyjnej – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Szkolenia będą realizowane w największych miastach Polski w formie 8 dwudniowych zjazdów. Każdy uczestnik otrzyma 144 godzin bezpłatnego szkolenia. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od listopada 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

logo_icon

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Szkolenie zostanie zrealizowane w związku z planowanymi zmianami w „Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” i wprowadzeniem na listę kadry OWES konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 112 godzin bezpłatnego szkolenia, szkolenia będą się odbywały w formie 7 dwudniowych zjazdów. Zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat nabycia kompetencji objętych szkoleniem, nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia.

Pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się od lutego 2018 r. Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowo każdy z uczestników szkoleń otrzyma pakiet średnio 20 godzin doradztwa (w zależności od potrzeb) w ramach planu doradczego w celu pogłębiania umiejętności i doskonalenia warsztatu doradcy w indywidualnych zakresach.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.