Uprzejmie informujemy, że Fundacja Fundusz Współpracy dokonała wyboru wykonawcy na realizację spotkań sieciujących branżowych na rok 2019.

Fundacja Współpracy przy realizacji spotkań będzie współpracować ze spółdzielnią socjalną “Wspólny Sukces” z Wągrowca.

Aby przejść do aktualnego harmonogramu prosimy kliknąć przycisk poniżej:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.