Fundacja Fundusz Współpracy informuje, że III Ogólnopolskie spotkanie  sieciujące odbędzie się w dniach 14-15 października 2019 w Warszawie w  Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.