KOMUNIKAT

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które pozwolą Państwu otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja trwa tylko do 30.06.2019! 

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

Zajęcia odbędą się w miastach:
– Rzeszów
– Kielce
– Katowice
– Koszalin/Gdańsk

Zajęcia rozpoczynamy od września 2019!

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

  • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • animatorów,
  • kluczowych doradców,
  • kluczowych doradców biznesowych,
  • pracowników wspierających doradców,
  • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
  • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów


Więcej informacji:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 44

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Do pobrania:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.