Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych OWES

Hotel 500, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 22-23.10.2018 r.

PROGRAM

poniedziałek, 22 października 2018
10:00 – 11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników i przypomnienie celu spotkania
11:15 – 12:15 Wystąpienie przedstawiciela BGK (Agnieszka Waszkiewicz oraz Katarzyna Pawłowska) oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (Anna Juszczak, Remigiusz Lewicki)

 

Zwrotne instrumenty finansowe (pożyczki i gwarancje) i rola OWES w ich wdrażaniu (ew. problemy);

 

Dyskusja moderowana po wystąpieniu – Moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

Na spotkaniu przedstawione zostaną rozwiązania wypracowane przez kadrę kierowniczą OWES na warsztacie: przegląd rozwiązań stosowanych przez OWES w zakresie przygotowania PES do korzystania z instrumentów zwrotnych (wypracowanie sposobów multiplikowania dobrych praktyk między OWES).

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:30 Warsztat moderowany i wymiana doświadczeń – Roland Zarzycki, Anna Giżycka

 

Przykłady zastosowania instrumentów zwrotnych i pozapożyczkowych w poszczególnych OWES

Jak wygląda upowszechnianie pożyczek wśród PES (czy PES sam się zgłasza po pożyczkę, czy dowiaduje się o pożyczce od OWES i w jakim momencie procesu doradztwa……., które OWES „dobrze sobie radzą” w obszarze instrumentów zwrotnych i z czego to wynika:” świadectwa” OWES)

 

Zapis uogólniony wniosków z dyskusji

14:30 – 15:15 Obiad

 

15:15 – 17:15 Warsztat i wymiana doświadczeń ciąg dalszy: Rozpoczęcie dyskusji na temat Oferty doradczej OWES – Moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

 

Jak wygląda oferta doradcza biznesowa w poszczególnych OWES, co zawiera, co powinna zawierać, czy/jak OWES docierają z ofertą do różnych PS, których nie wyinkubowali itp. – dyskusja

 

Z wniosków z dyskusji powstanie materiał dla Rady Programowej służący jako baza do wypracowania wspólnej oferty OWES (standardy)

17:15 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 19:00 Wymiana doświadczeń: warsztaty w podziale na dwie grupy – Moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

 

1.      Wspieranie kompetencji zarządczych przedsiębiorstwa (grupa I),

2.      Marketing, promocja, dbanie o jakość usług i produktów, rozwijanie oferty (grupa II),

 

Ok. 19:00 Kolacja
DZIEŃ 2
Wtorek, 23 października 2018
9:00 – 10:30 Wymiana doświadczeń: warsztaty w podziale na dwie grupy – Moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

 

1.      Wspieranie kompetencji zarządczych przedsiębiorstwa, (grupa II),

2.      Marketing, promocja, dbanie o jakość usług i produktów, rozwijanie oferty (grupa I),

 

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 12:20 Wymiana doświadczeń: warsztaty (grupa warsztatowa do wyboru) – Moderacja: Roland Zarzycki, Anna Giżycka

 

1.      Nawiązywanie relacji z biznesem

2.      Nawiązywanie relacji z jst (zamówienia publiczne, zlecanie zadań)

12:20 – 13:00 Podsumowanie i wnioski
13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.