Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES

Hotel 500, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 24-25 września 2018 r.

PROGRAM

poniedziałek, 24 września 2018
10:00 – 11.00 Rejestracja

Powitalna kawa

11:00-  11:15 Przywitanie uczestników i przypomnienie celu spotkania
11:15 – 12:45 Dyskusja moderowana na temat:

 

Wymiana doświadczeń: Rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego – w świetle nowych zaleceń: sposoby wdrażania, rewizja przypadków szczegółowych, np. wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego (jpk), wysyłanie jpk za okresy poprzednie., jak rozliczać  dotacje z poprzednich   naborów dotacyjnych w kontekście VAT, co z przedsiębiorstwami, które już odzyskały VAT a dostały dotację w kwotach brutto, itp. ?

 

Wystąpienie pani Anny Walenkiewicz, naczelnika Wydziału Zarządzania Finansowego, Departament EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
 

13:00 – 14:30

 

Warsztat/dyskusja na temat:

Jak prowadzić i sprawozdawać działania wspierające w OWES w kontekście zobowiązań pomocy publicznej (w tym np. aktualizacja dotychczasowych wniosków o dofinansowanie)

 

Wystąpienie eksperta ds. pomocy publicznej

14:30 – 15:15 Obiad

 

15:15 – 17:30 Warsztat/dyskusja w ramach Sieci OWES

 

Lista zagadnień do dyskusji:

– dotychczasowe korzyści z działania w Sieci;

– zarządzanie, najbliższe działania w nowej edycji projektowej;

– podsumowanie po audytach;

– potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji OWES w nowej edycji projektowej;

– jak kwalifikować podmioty takie jak np. kluby sportowe, GS Samopomoc Chłopska, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP (bez statusu stowarzyszenia);

– inne zagadnienia zgłaszane na bieżąco podczas rekrutacji.

 

Prowadzenie: przedstawiciel Sieci we współpracy z moderatorami;

Wnioski i rekomendacje – moderatorzy: Roland Zarzycki oraz Anna Giżycka.

17:30 – 18:30 Przekazanie informacji nt. platformy internetowej oraz prezentacja zmodyfikowanej oferty szkoleniowej projektu. Dyskusja

Prowadzenie: Jacek Korzeniak OIC Poland, Kamil Ekiert ekspert OIC Poland

19:00 Kolacja
DZIEŃ 2
Wtorek, 25 września 2018
8:30 – 10.00 1.      Warsztat moderowany I grupa – przegląd rozwiązań stosowanych przez OWES w zakresie przygotowania PS do korzystania z zamówień publicznych (wypracowanie sposobów multiplikowania dobrych praktyk  między OWES)

 

2.      Warsztat moderowany II grupa – przegląd rozwiązań stosowanych przez OWES w zakresie przygotowania PS do korzystania z instrumentów zwrotnych (wypracowanie sposobów multiplikowania dobrych praktyk  między OWES)

 

Prowadzenie moderacji: Roland Zarzycki oraz Anna Giżycka

10:00 – 10:20 Przerwa kawowa
10.20 – 11.50 1.       Warsztat moderowany I grupa – przegląd rozwiązań stosowanych przez OWES w zakresie przygotowania PS do korzystania z instrumentów zwrotnych (wypracowanie sposobów multiplikowania dobrych praktyk  między OWES)

 

2.      Warsztat moderowany II grupa – przegląd rozwiązań stosowanych przez OWES w zakresie przygotowania PS do korzystania z zamówień publicznych (wypracowanie sposobów multiplikowania dobrych praktyk między OWES)

 

Prowadzenie moderacji: Roland Zarzycki oraz Anna Giżycka

 

11:50 – 12.10 Podsumowanie warsztatów (spisanie rekomendacji i wniosków) – Roland Zarzycki oraz Anna Giżycka

 

12:10 – 13:30 Warsztat/dyskusja na temat:

Sprawozdawczość w OWES

narzędzie do monitorowania działalności OWES: jakie dane są zbierane przez Ministerstwo, jakie przez ROPS, spójność zbierania danych, niejasności związane z korzystaniem z narzędzia, wnioski i rekomendacje

 

13:30 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.