Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów OWES

7 – 8 maja 2019 r., Hotel Arkadia Royal, Warszawa

PROGRAM

7 maja 2019 r. (wtorek)
10:00-11.00 Rejestracja, powitalna kawa
11:00-11:15 Przywitanie uczestników i przypomnienie celu spotkania
11:15–12:00 Podsumowanie wyników badania satysfakcji klientów OWES – Marta Bernacik, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
12:00–13:30 Współpraca z mediamiPrezentacja z przykładami oraz dyskusja

jak docierać, zainteresować media ekonomią społeczną? Łzy czy jakość powinna być „sprzedawana” mediom? Jak docierać poprzez media do konsumentów i kształtować rynek ES.

13:30-14:30 Obiad
14:30-18:00 Modele animacji (w tym narzędzia, dobre praktyki)  prezentacje

oraz możliwości ich wdrożenia przez OWES warsztat

·        Prezentacja metody aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego i efektów jej stosowania. Akademia Rozwoju Filantropii

·        Ścieżka pracy animatora społecznego – model wypracowany przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych

·        Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) –

·        Współpraca ROPS i OWES w kontekście animacji na przykładzie tzw. trójek murarskich

18:00 Kolacja

 

 

DZIEŃ 2
8 maja 2019 r. (środa)
09:00–09:45 Prezentacja – Uwarunkowania prawno-formalne funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich  (z udziałem przedstawiciela Min.Rol./KSOW )
09:45–11:30 Jak wykorzystać potencjał Kół Gospodyń Wiejskich do aktywizacji społeczności lokalnych ? (CDR Kraków(?))

Dyskusja nad możliwościami wykorzystania KGW jako narzędzia aktywizacji bezrobotnych kobiet w mniejszych miejscowościach pod kątem zakładania PS i zatrudniania w PS

11:30–11:45 Przerwa kawowa
11:45–13:30 Małe granty jako narzędzie wspierania animacji lokalnej i ekonomizacji PES na przykładzie Małopolski i świętokrzyskiego

·        budowanie marki lokalnej w oparciu o instrumenty finansowe i animację środowiskową (na przykładzie Krzemiennego szlaku, Doliny Karpia i innych inicjatyw);

·        szanse, możliwości współpracy LGD i OWES.

13:30 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.