Ogólnopolskie branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych OWES

Warszawa, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10

PROGRAM

 

9 kwietnia 2019 r. (wtorek)
10:00-11.00 Rejestracja, powitalna kawa
11:00 –11:15 Powitanie, wprowadzenie do tematyki spotkania

 

11:15-12:00 wystąpienie Przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banków Spółdzielczych.

Mechanizmy zwrotne, w tym Fundusz Gwarancyjny oraz dotychczasowe doświadczenia aplikacyjne OWES

12:00 –12:45 Dyskusja moderowana –  doświadczenia OWES we wspieraniu PES w zakresie pozyskiwania zwrotnych środków finansowych; Rola doradcy biznesowego na etapach:

·        przygotowania do skorzystania ze zwrotnych mechanizmów finansowych,

·        przygotowania dokumentów wraz z biznesplanem,

·        monitoringu spłaty pożyczki.

 

12:45 –13:00 Przerwa kawowa

 

13:00-14:00
14:00 –15:00 Obiad

 

15:00-18:00

 

Warsztat moderowany

Przygotowanie  przedsiębiorstwa społecznego do prowadzenia rozmów oraz negocjacji dot. sprzedaży, współpracy barterowej lub pozyskiwania partnerów w ramach CSR.

18:00 Kolacja

 

 

10 kwietnia 2019 r. (środa)
09:00-10:00 Przedstawiciel  Konfederacji Lewiatan – prezentacja i dyskusja

Anioły biznesu : jak animować współpracę na linii przedsiębiorstwo społeczne—anioł biznesu

 

10:00- 11:00 Maciej Kolczyński, Tomasz Gapski, Fundacja Idea Rozwoju- prezentacja podręcznika opracowanego w projekcie Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną
11:00 –13:15 Przerwa kawowa

 

11:00-13:00 Moderowana sesja wymiany doświadczeń pt. Wyzwania w pracy doradcy biznesowego OWES  (inspiracje, pomysły, oczekiwania, bariery, trudności) prowadzona przez moderatorów we współpracy z doradcami biznesowymi. Podczas pracy warsztatowej w grupach stolikowych, zostaną poruszone następujące tematy:

1)      Biznesplan w kontekście stawki jednostkowej – doświadczenia regionów;

2)      Najciekawsze, inspirujące pomysły biznesowe przedsiębiorstw społecznych oraz determinanty sukcesu PS;

3)      Możliwości wsparcia istniejących PS przez OWES, w tym rola doradcy biznesowego w pozyskiwaniu zamówień dla PS.

 

13:00 Obiad

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.