Rozpoczynamy rekrutację na spotkania sieciujące branżowe/tematyczne! Zapraszamy!

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnerów pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskich branżowych/tematycznych spotkaniach sieciujących dla OWES w roku 2017.

Spotkania sieciujące odbywają się ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego we współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W roku 2017 planowane są 4 spotkania sieciujące, po jednym dla każdej z grup tematycznych/branżowych. Spotkania sieciujące odbędą się w następujących terminach:

26-27 września 2017 – Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/ /konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

11-12 października 2017 – Grupa branżowa: kadra kierownicza OWES;

8-9 listopada 2017 – Grupa branżowa: animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich

6-7 grudnia 2017 – Grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi ;

Programy poszczególnych spotkań zostaną zawieszone na stronie projektu po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący. Jednakże na potrzeby logistyczne uczestników (zaplanowanie przyjazdu oraz wyjazdu) przedstawiamy ramy czasowe spotkań:

Pierwszy dzień spotkania – 9:30-11:00 – rejestracja uczestników (11:00 – rozpoczęcie części merytorycznej)

Drugi dzień spotkania – 15:00 – zakończenie spotkania

Wszystkie spotkania w roku 2017 organizowane będą we współpracy z lokalnym przedsiębiorstwem społecznym Stowarzyszeniem DELTA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestnicy spotkań każdorazowo będą zakwaterowani w Hotelu Accademia, w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od Dworca PKP oraz PKS.

Mapa z Dworca Kolejowego do Hotelu Accademia

Mapa z Dworca Autobusowego do Hotelu Accademia

Każde ze spotkań sieciujących obejmujących warsztaty odbędzie się w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów, mieszczącym się na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

W załączeniu mapka dojazdu z Hotelu Accademia do Gościńca Bałtowski Zapiecek.

Bardzo prosimy o rejestrowanie się do odpowiednich grup. Prosimy również o Państwa sugestie odnośnie problemów, na które napotykacie Państwo w swojej pracy, a które mogłyby stanowić temat do wspólnej dyskusji. Liczymy na uwagi/wskazówki w celu dopasowania programu branżowego spotkania sieciującego do Państwa oczekiwań.

Uwaga: rejestracja do poszczególnych grup uaktywnia się na 4 tygodnie przed planowanym spotkaniem. Zgłoszenia prosimy nadsyłać, w zależności od grupy branżowej, w następujących terminach:

Spotkanie 26-27 września 2017 – najpóźniej do 12 września 2017 r.

Spotkanie 11-12 października 2017 – najpóźniej do 4 października 2017 r.

Spotkanie 8-9 listopada 2017 – najpóźniej do 25 października 2017 r.

Spotkanie 6-7 grudnia 2017 – najpóźniej do 29 listopada 2017 r.

 

Ważne kwestie organizacyjne:

Koszty związane ze spotkaniem obejmujące zakwaterowanie (1 nocleg 26/27 września 2017), całodzienne wyżywienie oraz materiały finansowane są w ramach Projektu. Koszty dojazdu do/z miejsca zakwaterowania (Ostrowiec Św., hotel Accademia) pokrywa uczestnik.

W sytuacji wystąpienia trudności z dotarciem na miejsce spotkania na czas, tj. gdy czas podróży uczestnika wynosi powyżej 4 godzin istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu dzień przed rozpoczęciem spotkania (koszty dodatkowego noclegu ponosi organizator).

Organizatorzy zapewniają transport z Ostrowca Św. z Hotelu Accademia do Gościńca Bałtowski Zapiecek w Bałtowie i z powrotem. W przypadku woli skorzystania z transportu, prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rekrutacyjnym.

Rekrutacja na spotkania prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez formularz on-line

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie procesu rekrutacji informację o zakwalifikowaniu się na spotkanie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy [email protected].

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.