KOMUNIKAT

W związku z licznymi prośbami uczestników napływającymi do Biura Projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” uprzejmie informujemy, iż wydłużamy rekrutację do projektu maksymalnie do dnia 15.05.2019 r. na wszystkie rodzaje szkoleń!

Szczegóły w Biurze Projektu nr tel. 81 710 46 44

Fundacja „OIC Poland” zaprasza do udziału w szkoleniach,

których zakończenie umożliwi zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Zapraszamy do składania dokumentów w terminach:

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

Rekrutacja do 31.03.2019 r.


Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Rekrutacja do 31.03.2019 r.


Doradca biznesowy

Rekrutacja do 31.03.2019 r.


Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

  • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • animatorów,
  • kluczowych doradców,
  • kluczowych doradców biznesowych,
  • pracowników wspierających doradców,
  • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
  • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów

Planujemy uruchomienie szkoleń w największych miastach Polski m.in.: Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Poznaniu.

Ważne! Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w dowolnych miejscowościach, w których Państwo zgłosicie największe zainteresowanie.


Więcej informacji:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 44

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Do pobrania:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.