Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z Interaktywnej Platformy Współpracy OWES. Oferujemy Państwu:

– doradztwo

– bazę wiedzy

– biuletyn sieci OWES

– dostęp do artykułów

– kalendarz wydarzeń

– możliwość tworzenia zamkniętych grup

– możliwość komunikacji, wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów

Zachęcamy Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz inne organizacje z sektora ekonomii społecznej do zapoznania się z ofertą.

Więcej informacji:

Aldona Kucharzyk

e-mail: [email protected]

tel.: 81 710 46 44

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.