Zapraszamy na 2 cykl szkoleń w ramach projektu

„Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą
w Lublinie zaprasza do udziału w II cyklu szkoleniowo-doradczym realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Ruszamy z nowym programem szkoleń przygotowanym pod nadzorem Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej. ZAPRASZAMY!

W ramach projektu realizowane będą szkolenia:

 • Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców
  i animatorów
 • Doradca biznesowy
 • Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

 • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • animatorów,
 • kluczowych doradców,
 • kluczowych doradców biznesowych,
 • pracowników wspierających doradców,
 • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów

Uruchamiamy pierwszą turę rekrutacji na szkolenia w ramach drugiego cyklu:

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

 • od 25.10.2018 r. do 16.11.2018 r.

Doradca biznesowy

 • od 25.10.2018 r. do 16.11.2018 r.

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

 • od 25.10.2018 r. do 16.11.2018 r.

Szkolenia zostaną zorganizowane w następujących miejscowościach:

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

 • Warszawa
 • Gdańsk
 • Wrocław
 • Katowice
 • Rzeszów
 • Poznań
 • Lublin
 • Białystok

Doradca biznesowy

 • Warszawa
 • Katowice

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

 • Warszawa

 

Szkolenia zostaną zorganizowane w danych miejscach pod warunkiem skompletowania grup.


Więcej informacji:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 30

e-mail: [email protected]

 

Do pobrania:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.