Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza do udziału
w I cyklu szkoleniowo-doradczym realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Uruchamiamy III turę rekrutacji na szkolenia:

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

III tura od 15.01.2018r. do 28.02.2018r.

Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów

III tura od 15.01.2018r. do 28.02.2018r.

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

II tura  od 15.01.2018r. do 28.02.2018r.

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

  • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • animatorów,
  • kluczowych doradców,
  • kluczowych doradców biznesowych,
  • pracowników wspierających doradców,
  • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
  • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów.

INFORMACJA O SZKOLENIACH 

 


Więcej informacji:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Gospodarcza 26

20-213 Lublin

tel. 81 710 46 30

e-mail: [email protected]

www.forum-owes.pl

Do pobrania:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.