Zapraszamy na kolejne branżowe/tematyczne spotkania sieciujące!

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnerów po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskich branżowych/tematycznych spotkaniach sieciujących dla OWES realizowanych w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

W roku 2018 planowanych jest 8 spotkań sieciujących, po dwa dla każdej z grup tematycznych/branżowych. Spotkania sieciujące odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

6-7 lutego 2018 – grupa branżowa: kadra kierownicza OWES;

27-28 lutego 2018 – grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/ konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

10-11 kwietnia 2018 – grupa branżowa: animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich;

23-24 kwietnia 2018 – grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi;

Tarnowo Podgórne, Hotel 500, ul. Poznańska 139  – spotkania organizowane będą we współpracy z lokalnym przedsiębiorstwem społecznym Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu

24-25 września 2018 – grupa branżowa: kadra kierownicza OWES;

22-23 października 2018 – grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/ konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

19-20 listopada 2018 – grupa branżowa: animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich;

3-4 grudnia 2018 – grupa branżowa: pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi;

Programy poszczególnych spotkań zostaną zawieszone na stronie projektu po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący. Jednakże na potrzeby logistyczne uczestników (zaplanowanie przyjazdu oraz wyjazdu) przedstawiamy ramy czasowe spotkań, które nie ulegają zmianie w stosunku do poprzedniej edycji, tj:

Pierwszy dzień spotkania – 9:30-11:00 – rejestracja uczestników (11:00 – rozpoczęcie części merytorycznej)

Drugi dzień spotkania – 15:00 – zakończenie spotkania

Bardzo prosimy o rejestrowanie się do odpowiednich grup. Prosimy również o Państwa sugestie odnośnie problemów, na które napotykacie Państwo w swojej pracy, a które mogłyby stanowić temat do wspólnej dyskusji. Liczymy na uwagi/wskazówki w celu dopasowania programów branżowych spotkań sieciujących do Państwa oczekiwań.

Uwaga: rejestracja do poszczególnych grup uaktywnia się na 4 tygodnie przed planowanym spotkaniem. Zgłoszenia prosimy nadsyłać, w zależności od grupy branżowej, w następujących terminach:

Spotkanie 6-7 lutego 2018 – najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.

Spotkanie 27-28 lutego 2018 – najpóźniej do 20 lutego 2018 r.

Spotkanie 10-11 kwietnia 2018 – najpóźniej do 3 kwietnia 2018 r.

Spotkanie 23-24 kwietnia 2018 – najpóźniej do 16 kwietnia 2018 r.

Spotkanie 24-25 września 2018 – najpóźniej do 17 września 2018 r.

Spotkanie 22-23 października 2018 – najpóźniej do 12 października 2018 r.

Spotkanie 19-20 listopada 2018 – najpóźniej do 09 listopada 2018 r.

Spotkanie 3-4 grudnia 2018 – najpóźniej do 23 listopada 2018 r.

Ważne kwestie organizacyjne:

Koszty związane ze spotkaniem obejmujące zakwaterowanie (1 nocleg), całodzienne wyżywienie oraz materiały finansowane są w ramach Projektu. Koszty dojazdu do/z miejsca spotkania pokrywa uczestnik.

Rekrutacja na spotkania prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez formularz on-line.

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie procesu rekrutacji informację o zakwalifikowaniu się na spotkanie.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy [email protected].

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.