Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla doradców kluczowych OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Wstępny program spotkania (przed akceptacją przez Komitet Sterujący – może ulec niewielkim modyfikacjom) dostępny jest tutaj:  KLIK

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 3 czerwca 2019), gdyż warunki rezerwacji hotelowej są restrykcyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.