Zmiany w Wytycznych CT9 – materiały z webinarium

Zapraszamy do pobrania materiałów z webinarium nt. Zmian w Wytycznych CT9 (odbyło się 19.01.2018) w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”

LINK DO NAGRANIA

Zmienione Wytyczne są dostępne tutaj: KLIK

Nagrania z webinariów i materiały z nich można znaleźć także na zakładce dedykowanej projektowi na stronie ekonomiaspoleczna.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.