Harmonogram 2017/2018

Rodzaj spotkania:

Data/miejsce:

Szczegóły:

Zgłoszenia:

Pierwsze spotkanie sieciujące

28-29.06.2017

Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/pracownicy monitorujący pes i ps/konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych;

26-27 września 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Kadra kierownicza OWES

11-12 października 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Animatorzy / pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań partnerskich

8-9 listopada 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
Pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

6-7 grudnia 2017
Nocleg:
Hotel Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Al. 3 Maja 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Warsztaty:
Gościniec Bałtowski Zapiecek
Bałtów 169 A
27-423 Bałtów
teren Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Zakończone

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
kadra kierownicza OWES

6-7 lutego 2018 
Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/ konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych

27-28 lutego 2018 
Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich

10-11 kwietnia 2018 
Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Zakończone

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

23-24 kwietnia 2018
Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Zakończone

Rekrutacja zamknięta.

II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES 

12-13 czerwca 2018
Warszawa, Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5

Zakończone
Zobacz raport

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
kadra kierownicza OWES

24-25 września 2018 
Tarnowo Podgórne, Hotel 500, ul. Poznańska 139

Rekrutacja zamknięta.

Spotkanie branżowe / tematyczne:
pracownicy zaangażowani w proces wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych: doradcy biznesowi/ pracownicy monitorujący pes i ps/ konsultanci regionalni ds. zamówień publicznych

22-23 października 2018 
Tarnowo Podgórne, Hotel 500, ul. Poznańska 139

Rekrutacja zamknięta

Spotkanie branżowe / tematyczne:
animatorzy/ pracownicy odp. za koordynowanie działań partnerskich

19-20 listopada 2018 
Tarnowo Podgórne, Hotel 500, ul. Poznańska 139

Rekrutacja zamknięta

Spotkanie branżowe / tematyczne:
pracownicy zaangażowani w proces tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych: doradcy kluczowi

3-4 grudnia 2018 
Tarnowo Podgórne, Hotel 500, ul. Poznańska 139

Rekrutacja zamknięta

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.