Harmonogram 2019

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Fundusz Współpracy dokonała wyboru wykonawcy na realizację spotkań sieciujących branżowych na rok 2019.

Fundacja Współpracy przy realizacji spotkań będzie współpracować ze spółdzielnią socjalną “Wspólny Sukces” z Wągrowca.

Nadchodzące wydarzenia:

Rodzaj spotkania:

Data/miejsce:

Szczegóły:

Zgłoszenia:

Spotkanie sieciujące Rady Sieci

17-18 lutego 2020

Hotel Arkadia Royal, ul.
Bronisława Czecha 10 Warszawa

Rejestracja wkrótce

Spotkanie sieciujące Rady Sieci

14-15 listopada 2019

Hotel Arkadia Royal, ul.
Bronisława Czecha 10 Warszawa

III Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

14-15 października 2019

Hotel Novotel Warszawa Airport,

ul. 1  sierpnia 1, Warszawa

Rejestracja zakończona

Zakończone wydarzenia:

Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych

12-13 czerwca 2019

Hotel Arkadia Royal,
ul. Bronisława Czecha 10
Warszawa

Rekrutacja zakończona.

Spotkanie sieciujące dla animatorów

07-08 maja 2019

Hotel Arkadia Royal,
ul. Bronisława Czecha 10
Warszawa

Rekrutacja zakończona.

Spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych

09-10 kwietnia 2019

Hotel Arkadia Royal,
ul. Bronisława Czecha 10
Warszawa

Rekrutacja zakończona.

Spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej

05-06 marca 2019

Hotel Arkadia Royal,
ul. Bronisława Czecha 10
Warszawa

Rekrutacja zakończona.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.