Opublikowano: 25.10.2017 r.

I Tura

Lista osób zakwalifikowanych do udziału  w projekcie „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  w dniu 25.10.2017 r.. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Opublikowano: 15.01.2018 r.

II Tura

Lista osób zakwalifikowanych do udziału  w projekcie „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  w dniu 15.01.2018 r.. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Opublikowano: 12.04.2018 r.

III Tura

Lista osób zakwalifikowanych do udziału  w projekcie „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  w dniu 12.04.2018 r.. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Opublikowano: 04.01.2019 r.

I Tura

W wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 04.01.2019r. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Ekonomii Społecznej” zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Opublikowano: 27.02.2019 r.

II Tura

W wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 27.02.2019r. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Ekonomii Społecznej” zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Opublikowano: 01.04.2019 r.

III Tura

W wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 01.04.2019r. do projektu „Forum aktywności Ośrodków Ekonomii Społecznej” zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.