Grupa DB/1/1/W

Harmonogram szkolenia “Doradca biznesowy” – grupa DB/1/1/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 16.11.2017 Zarządzanie/Budowanie Strategia działalności PS 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 17.11.2017 Zarządzanie/Metodyka pracy doradcy biznesowego 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 14.12.2017 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
Biznes plan/Wprowadzenie do biznes planu
II 15.12.2017 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Dostępne źródła finansowania dla przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 18.01.2018 Biznes plan/Plan inwestycyjny 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 19.01.2018 Marketing/Analiza rynku 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 15.02.2018 Biznes plan/Plan sprzedaży i kosztów 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 16.02.2018 Marketing/Marketing mix 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 15.03.2018 Zarządzanie/Zarządzanie zmianą 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 16.03.2018 Marketing/Narzędzia marketingowe dla PS (niskokosztowe) 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 11.04.2018 Biznes plan/Plan wyników 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 12.04.2018 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 17.05.2018 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
Biznes plan/Ocena założeń biznesowych Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 18.05.2018 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 14.06.2018 Prezentacje profesjonalne 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 15.06.2018 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Wybrane aspekty prawne 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IX 27.06.2018 Przedsiębiorczość/Gra symulacyjna 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IX 28.06.2018 Ocena wyników 08:30-15:30

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.