Grupa  DB/2/1/W

Harmonogram szkolenia “Doradca biznesowy” – grupa DB/2/1/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 07.02.2019 Biznes plan/Wprowadzenie do biznes planu 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 08.02.2019 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 28.02.2019 Zarządzanie/Metodyka pracy doradcy biznesowego 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 01.03.2019 Marketing/Analiza rynku 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 21.03.2019 Biznes plan/Plan inwestycyjny 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 22.03.2019 Marketing/Marketing mix 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 11.04.2019 Zarządzanie/Budowanie strategii działalności PS 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 12.04.2019 Biznes plan/Plan sprzedaży i kosztów 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 09.05.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Dostępne źródła finansowania dla przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 10.05.2019 Zarządzanie/Zarządzanie zmiana/Prezentacje profesjonalne 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 30.05.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 31.05.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Wybrane aspekty prawne 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 13.06.2019 Biznes plan/Plan wyników/Biznes plan/Ocena założeń biznesowych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 14.06.2019 Marketing/Narzędzia marketingowe dla PS (niskokosztowe) 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 09.09.2019 Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 10.09.2019 Zarządzanie zmianą/Prezentacja 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IX 24.09.2019 Przedsiębiorczość/Gra symulacyjna 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IX 25.09.2019 Ocena wyników/Egzamin 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.