Grupa DB/2/2/KT

Harmonogram szkolenia “Doradca biznesowy” – grupa DB/2/2/KT
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 14.02.2019 Zarządzanie/Metodyka pracy doradcy biznesowego 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
I 15.02.2019 Zarządzanie/Zarządzanie zmianą/Prezentacje profesjonalne 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 14.03.2019 Zarządzanie/Budowanie strategii działalności PS 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 15.03.2019 Biznes plan/Wprowadzenie do biznes planu 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 04.04.2019 Marketing/Analiza rynku 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 05.04.2019 Marketing/Marketing mix 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 25.04.2019 Biznes plan/Plan inwestycyjny 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 26.04.2019 Biznes plan/Plan sprzedaży i kosztów 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 16.05.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Dostępne źródła finansowania dla przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 17.05.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 06.06.2019 Marketing/Narzędzia marketingowe dla PS (niskokosztowe) 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 07.06.2019 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 27.06.2019 Biznes plan/Plan wyników /Biznes plan/Ocena założeń biznesowych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 28.06.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Wybrane aspekty prawne 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VIII 11.09.2019 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VIII 12.09.2019 Zarządzanie/Zarządzanie zmianą /Prezentacje profesjonalne 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IX 23.09.2019 Przedsiębiorczość/Gra symulacyjna 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IX 24.09.2019 Ocena wyników/Egzamin 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.