Grupa DB/2/3/M

Harmonogram szkolenia “Doradca biznesowy” – grupa DB/2/3/M
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 19.02.2019 Zarządzanie/Metodyka pracy doradcy biznesowego 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
I 20.02.2019 Zarządzanie/Zarządzanie zmianą /Prezentacje profesjonalne 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
II 07.03.2019 Zarządzanie/Budowanie strategii działalności PS 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
II 08.03.2019 Biznes plan/Wprowadzenie do biznes planu 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
III 27.03.2019 Biznes plan/Plan inwestycyjny 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
III 28.03.2019 Biznes plan/Plan sprzedaży i kosztów 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
III 29.03.2019 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym /Biznes plan/Plan wyników 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
IV 24.04.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Dostępne źródła finansowania dla przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
IV 25.04.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
IV 26.04.2019 Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych/Wybrane aspekty prawne 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
V 22.05.2019 Marketing/Analiza rynku 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
V 23.05.2019 Marketin/Marketing mix 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
V 24.05.2019 Marketing/Narzędzia marketingowe dla PS (niskokosztowe) 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
VI 16.09.2019 Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
VI 17.09.2019 Zarządzanie/Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie społecznym/Biznes plan/Ocena założeń biznesowych 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
VI 18.09.2019 Zarządzanie/Zarządzanie zmianą
Prezentacje profesjonalne
08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
VII 26.09.2019 Przedsiębiorczość/Gra symulacyjna 11:00-18:15 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno
VII 27.09.2019 Ocena wyników/Egzamin 08:30-15:45 Hotel Planeta, ul. Wojska Polskiego 4, Mielno

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.