Grupa PO/1/1/W

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/1/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 18.12.2017 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 19.12.2017 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 25.01.2018 Zasady funkcjonowania OWES 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 26.01.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 22.02.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 23.02.2018 08:30-15:30
IV 20.03.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 21.03.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 16.04.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 17.04.2018 08:30-15:30
VI 14.05.2018 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 15.05.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 05.06.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 06.06.2018 Zamówienia publiczne 08:30-15:30 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 20.06.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 21.06.2018 08:30-15:30
IX 02.07.2017 Ocena wyników 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.