Grupa PO/1/3/P

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/3/P
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 19.12.2017 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Gromada Hotel Poznań, przy ul. Babimojskiej 7 w Poznaniu
I 20.12.2017 08:30-15:30
II 16.01.2018 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Gromada Hotel Poznań, przy ul. Babimojskiej 7 w Poznaniu
II 17.01.2018 08:30-15:30
III 08.02.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Gromada Hotel Poznań, przy ul. Babimojskiej 7 w Poznaniu
III 09.02.2018 08:30-15:30
IV 12.03.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Gromada Hotel Poznań, przy ul. Babimojskiej 7 w Poznaniu
IV 13.03.2018 08:30-15:30
V 12.04.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
V 13.04.2018 Zasady funkcjonowania OWES 08:30-15:30
VI 10.05.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VI 11.05.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VII 12.06.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VII 13.06.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
VIII 26.06.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VIII 27.06.2018 08:30-15:30
IX 09.07.2018 Ocena wyników 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.