Grupa PO/1/4/K

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/4/K
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 27.02.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
I 28.02.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
II 26.03.2018 Zasady funkcjonowania OWES 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
II 27.03.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
III 23.04.2018 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
III 24.04.2018 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
IV 07.05.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
IV 08.05.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
V 18.06.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
V 19.06.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
VI 06.09.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
VI 07.09.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VII 27.09.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
VII 28.09.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
VIII 18.10.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków
VIII 19.10.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IX 08.11.2018 Ocena wyników 11:00-18:15 Hotel Secesja, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.