Grupa PO/1/5/T

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/5/T
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 09.05.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
I 10.05.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
II 14.06.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
II 15.06.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
III 10.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
III 11.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
IV 01.10.2018 Instrumenty animacji lokalnej 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
IV 02.10.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
V 29.10.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
V 30.10.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
VI 08.11.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
VI 09.11.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VII 29.11.2018 Zamówienia publiczne 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
VII 30.11.2018 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
VIII 12.12.2018 Zasady funkcjonowania OWES 09:00-16:15 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg
VIII 13.12.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IX 19.12.2018 egzamin 09:00-16:00 Hotel Kameleon,
Al. Warszawska 2A,
39-400 Tarnobrzeg

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.