Grupa PO/1/6/Rz

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/6/Rz
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 17.05.2018 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
I 18.05.2018 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
II 13.06.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
II 14.06.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
III 04.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
III 05.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
IV 03.10.2018 Instrumenty animacji lokalnej 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
IV 04.10.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
V 25.10.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
V 26.10.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
VI 06.11.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
VI 07.11.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
VII 29.11.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
VII 30.11.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VIII 12.12.2018 Zasady funkcjonowania OWES 09:00-16:15 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów
VIII 13.12.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IX 18.12.2018 egzamin 09:00-16:00 Hotel Hetman,
ul. Generała Mariana Langiewicza 29,
35-085 Rzeszów

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.