Grupa PO/1/7/P

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/7/P
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 23.05.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
I 24.05.2018 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
II 28.06.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
II 29.06.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
III 30.08.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
III 31.08.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IV 17.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
IV 18.09.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
V 11.10.2018 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
V 12.10.2018 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
VI 08.11.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VI 09.11.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
VII 22.11.2018 Zasady funkcjonowania OWES 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VII 23.11.2018 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
VIII 06.12.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
VIII 07.12.2018 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
IX 20.12.2018 Ocena wyników 11:00-18:15 Hotel Gaja, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.