Grupa PO/1/8/KT

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/8/KT
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 09.10.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
I 10.10.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
II 08.11.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 09.11.2018 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
III 22.11.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 23.11.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
IV 03.01.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 04.01.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
V 07.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 08.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
VI 05.03.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 06.03.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VII 11.04.2019 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 12.04.201.9 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
VIII 09.05.2019 Zasady funkcjonowania OWES 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VIII 10.05.2019 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IX 13.06.2019 Ocena wyników 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.