Grupa PO/1/9/W

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/1/9/W
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 22.10.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
I 23.10.2018 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:30
II 15.11.2018 Instrumenty animacji lokalnej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
II 16.11.2018 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:30
III 13.12.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
III 14.12.2018 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:30
IV 08.01.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
IV 09.01.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:30
V 12.02.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
V 13.02.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:30
VI 05.03.2019 Zamówienia publiczne 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VI 06.03.2019 Zamówienia publiczne 08:30-15:30
VII 09.04.2019 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VII 10.04.2019 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
VIII 07.05.2019 Zasady funkcjonowania OWES 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
VIII 08.05.2019 Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:30
IX 14.06.2019 Ocena wyników 11:00-18:15 Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva, ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.