Grupa PO/2/1/KT

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/2/1/KT
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 05.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
I 06.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 27.02.2019 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
II 28.02.2019 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 21.03.2019 Instrumenty animacji lokalnej 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
III 22.03.2019 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 16.04.2019 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IV 17.04.2019 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 07.05.2019 Rola OWES w kreowaniu rozwoju PES i PS 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
V 08.05.2019 Aspekty prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 30.05.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VI 31.05.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 18.06.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VII 19.06.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VIII 04.09.2019 Zamówienia publiczne 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
VIII 05.09.2019 Zamówienia publiczne 08:30-15:45 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
IX 11.09.2019 Ocena wyników 10:00-17:15 Silesian Katowice ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.