Grupa PO/2/2/RZ

Harmonogram szkolenia “Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” – grupa PO/2/2/Rz
Numer zjazdu Data realizacji szkolenia Przedmiot / Temat Godziny realizacji szkolenia Miejsce realizacji szkolenia
I 13.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 11:00-18:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
I 14.02.2019 Efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
II 05.03.2019 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
II 06.03.2019 Znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
III 27.03.2019 Instrumenty animacji lokalnej 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
III 28.03.2019 Instrumenty animacji lokalnej 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
IV 15.04.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
IV 16.04.2019 Marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
V 16.05.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
V 17.05.2019 Inkubacja przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VI 30.05.2019 Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VI 31.05.2019 Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VII 17.06.2019 Rola OWES w kreowaniu rozwoju PES i PS 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VII 18.06.2019 Aspekty prawne funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VIII 02.09.2019 Zamówienia publiczne 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
VIII 03.09.2019 Zamówienia publiczne 08:30-15:45 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów
IX 12.09.2019 Ocena wyników 09:00-16:15 Hotel Horyzont, ul. Podkarpacka 54, 35-083 Rzeszów

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.